`Używamy plików "cookies" aby umożliwić przeglądanie naszej strony w jak najlepszej jakości. Przeglądając stronę akceptujesz naszą Politykę "Cookies"

Regulamin promocji "Wydawaj i zarabiaj z Apple Pay"

1. Organizator Promocji

1.1. Promocja "Wydawaj i zarabiaj z Apple Pay", zwana dalej "Promocją", organizowana jest przez DiPocket Limited, Suite 532, Metal Box Factory, 30 Great Guildford Street, Londyn, SE1 0HS, Wielka Brytania, nr firmy: 9403742, zwany dalej "DiPocket" lub "Organizatorem".

2. Wyjaśnienie pojęć

2.1. Karta - przedpłacona karta debetowa DiPocket Mastercard, w formie karty plastikowej lub wirtualnej, wydawana przez DiPocket na podstawie licencji Mastercard

2.2. Aplikacja Wallet – aplikacja zainstalowana na urządzeniach mobilnych marki Apple, umożliwiająca transakcje Apple Pay

2.3. Transakcje Apple Pay – transakcje dokonywane za pomocą urządzeń marki Apple z aplikacją Wallet (iPhone 6 lub nowszy, iPad 5. generacji lub nowszy, Apple Watch, modele Mac z Touch ID i modele Mac wprowadzone na rynek w 2012 roku połączone z iPhonem lub Apple Watch z obsługą Apple Pay.

3. Czas trwania Promocji

3.1. Promocja będzie trwać od 03.03.2020 do 03.05.2020.

4. Udział w Promocji

4.1. Udział w Promocji mogą wziąć wyłącznie klienci DiPocket, zwani dalej "Uczestnikami Promocji", którzy są osobami fizycznymi i którzy w wyżej określonym terminie Promocji spełniają wszystkie następujące warunki:

4.1.1 Posiadają jedną lub więcej Kart wydanych przez DiPocket;

4.1.2 Posiadają co najmniej jedno urządzenie z zainstalowaną Aplikacją Wallet;

4.1.3 Zainstalowali aktualną wersję aplikacji mobilnej na swoim urządzeniu Apple, z wyjątkiem Apple Watch.

4.2. Przystępując do Promocji, Uczestnik Promocji oświadcza, że przeczytał i zaakceptował treść postanowień Regulaminu Promocji "Wydawaj i zarabiaj dzięki Apple Pay".

5. Zasady Promocji

5.1. Uczestnicy Promocji, którzy w okresie trwania Promocji przeprowadzą co najmniej 3 transakcje Apple Pay (z wyłączeniem transakcji odrzuconych, wycofanych lub zwróconych) w ciągu 3 następujących po sobie tygodni, każda za minimalną kwotę 30 PLN, otrzymają jednorazową premię w wysokości 30 PLN.

5.2. Premia za zrealizowane transakcje Apple Pay zostanie przelana na konto Uczestnika Promocji w aplikacji DiPocket w ciągu 30 dni od daty ostatniej transakcji kwalifikującej do otrzymania premii w Promocji Apple Pay.

5.3. Premia, o którym mowa powyżej, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2016, poz. 2032 ze zm.). W przypadku klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w innych jurysdykcjach, opodatkowanie każdej wypłaconej premii będzie podlegać obowiązującym ich przepisom podatkowym, a obowiązkiem odbiorcy jest dopełnienie obowiązków podatkowych.

6. Reklamacje

6.1. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można składać zgodnie z "Polityką reklamacji DiPocket", którą można znaleźć tutaj: https://dipocket.org/pl/doc/complaints.

6.2. Reklamacje składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] lub pocztą na adres siedziby DiPocket należy przesłać z dopiskiem: "Wydawaj i zarabiaj z Apple Pay".

6.3. Decyzja Organizatora w sprawie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika Promocji do dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, w tym do wniesienia skargi do sądu powszechnego.

Pobierz Mobilną Aplikację DiPocket

Zarządzaj swoimi finansami w prosty i tani sposób, gdziekolwiek jesteś, kiedykolwiek chcesz